VÍTEJETE NA NOVÝCH STRÁNKÁCH LMK PROSTEJOV
 
TOPlist
TOPlist

    web Jiřího Sekaniny

    bilance sezóny 2007

 
 

 !! Důležité informace pro modeláře, kteří chtějí pravidelně (i občasně) létat
na letišti ve Stichovicích !!

V sobotu 12. března 2011 proběhla schůze a školení Aeroklubu Stichovice, na kterou byli pozváni také zástupci všech subjektů využívajících letiště Stichovice a přilehlé prostory. To znamená piloti (kteří jsou v jiné organizaci než Aeroklub Stichovice) Paramotorklub Prostějov, LMK Prostějov a RC modelklub Prostějov (snad jsem na nikoho nezapomněl).

Stěžejním bodem bylo seznámení všech s nově vzniklou situací kolem letiště. Z důvodu převodu pozemků letiště na Ministerstvo dopravy (a dalších důvodů) je nezbytné, aby se status letiště Stichovice změnil z neveřjného letiště na veřejné. Tato změna již probíhá a brzké době bude změna statusu oficiálně potvrzena.

Vyplývá z toho následující:

  • Prostory areálu budou rozděleny na neveřejnou a veřejnou část. Mapa z vyznačením těchto prostor bude na našich stránkách zveřejněna, jakmile bude vydána její oficiální verze.

  • Tudíž lidé neorganizování v žádném ze spolků, který je oficiálním uživatelem letiště, mohou vstupovat a vjíždět pouze do veřejných prostor areálu

  • Na letišti bude v určené provozní době služba AFIS (zajišťuje organizačně provoz na letišti a v jeho blízkém okolí). Bude proto nanejvýš vhodné, aby člověk zajišťující tuto službu věděl o tom, že na ploše se pohybují modeláři. Týká se především větších modelů a pohybu lidí a modelů v blízkosti VPD.

  • Všichni lidé pohybující se v neveřejné části letiště budou mít u sebe (nejlépe viditelně připevněné) oprávnění ke vstupu.

  • Všechna vozidla pohybující se v neveřejné části letiště budou mít viditelně umístěné povolení k vjezdu

  • Samozřejmě platí všechna bezpečnostní pravidla platná již dříve

Lze očekávat, že povinnosti uživatelů letiště vyplývající ze změny statusu letiště budou kontrolovány Úřadem pro civilní letectví. Proto je důležité výše uvedené skutečnosti respektovat a v co nejvyšší míře dodržovat. V případě, že ÚCL shledá Aeroklub Stichovice nezpůsobilý správy provozu na letišti, je pravděpodobné, že správy se ujme Aeroklub gen. Dudy (který o to v nedávné době vehementně usiloval). Může se pak snadno stát, že modeláři budou na letišti nezvanými hosty.

Pro modeláře, kteří se chtějí pohybovat a létat ve Stichovicích plynou následující povinnosti:

  • Být členem některého z modelářských klubů, nebo subjektu oficiálně užívajícího letiště

  • Být členem SMČR (kvůli pojištění)

  • Dodat informace potřebné k vyhotovení průkazu ke vstupu a vjezdu

          Jméno, příjmení, podepsanou fotografii
             Typ vozidla, barvu, SPZ

          Nejlépe do konce dubna a to buď panu ing. Tůmovi, jakožto představiteli Aeroklubu Stichovice
            nebo Petru Loutockému, případně Zdeňku Vojkůvkovi


 ! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !

Přestože se podařilo získat pro zájemce členství v Aeroklubu České republiky a členství ve Falcon air, modeláři opět nemají přístup na plochu vojenského letiště Josefa Františka. Velení vojenské posádky modeláři evidentně vadí, takže prosím všechny, aby v zájmu zachování aspoň nějakých vztahů s Falcon air, nevyužívali plochu letiště JF a létali ve Stichovicích nebo jinde. Z letiště budou všichni s nejvyšší pravděpodobností vykázáni vojenskou policií. Jakékoliv situace vyvolávající napětí přímo mohou poškodit Falcon air, který měl snahu nám vyjít vstříc. Pokud získáme další informace, budeme prostřednictvím tohoto webu informovat.

Takže stejně tak, jako před Novým rokem opět výhradně létáme na letišti ve Stichovicích.


Vojenské letiště Josefa Františka
!POZOR! Modeláři nemají na tuto plochu povolen přístup, riskují nemalou pokutu a bodovou nadílku.

Vojenské letiště Stichovice z letadla
otevřít výše zobrazenou mapu na mapy.cz otevřít výše zobrazenou mapu na mapy.cz

Příjezd na letiště po asfaltu ze všech směrů. Pro motoráky je k dispozici asfaltová plocha o rozměrech cca 70x30 metrů. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost provozu. Zejména parašutisům, kteří mají doskočiště nedaleko od asfaltové plochy.


Letiště STICHOVICE

Letiště Stichovice Stichovice z letadla
otevřít výše zobrazenou mapu na mapy.cz otevřít výše zobrazenou mapu na mapy.cz

Letištní plocha je dost úzká, je proto potřeba věnovat zvýšenou pozornost provozu na ploše a pokud možno nelétat na prostorem vzletové a přistávací dráhy. Pokud vítr fouká kolmo k dráze, je možné využít plochu vedle asfaltové pojížděcí dráhy. Je však potřeba dodržet vzdálenost minimálně 30 metrů od větrného pytle a znaku letiště.


 
     Changes of design: (c) Jiri Loutocky, LMK Prostejov
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!